0216 540 34 84

Yangın Nedir ?

Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının neden olduğu doğal afettir.

Yanma Nedir ?

Yanıcı maddenin oksijen ile ısı altında belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyon olup, yüksek sıcaklık derecelerinde meydana gelir. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için üç unsurun belirli oranlarda bir araya gelmesi gerekir. Yangın ise kontrolümüz dışındaki yanma olayıdır. Yanmanın olabilmesi için gerekli olan bu üç şarta genel olarak “YANGIN ÜÇGENİ” adı verilir.

Yangın Üçgeni

Hava: Temiz bir ortamdaki havada % 20,9 oranında oksijen (O2) vardır. Yanma olayının gerçekleşmesi için bu oranın %16’nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen oranının %16’nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Oksijen oranının %14’ün altına düşmesi halinde yanma reaksiyonu olmaz.

Isı: Bütün maddeler belirli bir ısıya sahiptirler, çünkü moleküller sürekli hareket etmektedirler. Bir madde ısıtıldığı zaman moleküllerin hızı artar ve dolayısıyla ısıda da artış olur. Bir maddenin moleküllerini hızlandıran herhangi bir şey o madde içerisinde ısı üretir. Bu olay ise maddenin moleküllerinin oksijen ile birleşmesine izin verir. Bu olayın adı yanmadır. Isı; mekaniksel, elektriksel ve kimyasal kaynaklardan elde edilir.

Yanıcı Madde: Isı karşısında, yanıcı buhar ya da gaz çıkarabilen, kolaylıkla korlaşabilen maddelere yanıcı madde denir.

yangın tüpü

ihtiyaçlarınız için lütfen bize ulaşın….

yangın standı

Yangın Tüpü Bakım ve Emniyet Talimatları

* Yangın tüpü nün kaçak yapma olası yerleri kontrol ediniz
* Cihazı rutubetten koruyun ve 60o C den sıcak yerde tutmayınız
* Yangın tüpünüzün yan tarafındaki iticiyi ve tüpün ağırlığını her ay tartarak kontrol edin tarihine göre ağırlığı azalmışsa bakıma gönderin.
* 1 yılda bir basınç (hidrostatik) kontrolü yaptırınız.
* Yangın söndürme tüpünü düşürmeyin,çarpmayın, acil durumlarda kolayca alınacak yerlerde bulundurun.
* Mutlaka yangın tüplerinizin bakımlarının profesyonel firmalara ve zamnında yaptırınız.
* Yangın Söndürücü mahiyeti taşımayan tozların yangın söndürme cihazınıza dolumu konusunda dikkat edilmeli, bu nedenle güvenilir ve profesyonel firmalar tercih edilmelidir.

yangın öldürmez tedbirsizlik öldürür