0216 540 34 84

Yangın Nedenleri

yangının çıkış nedenleri

1- Kusurlu İnşaat

2- Kusurlu Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Armatürleri

3- Sürtünme Sonucu Isınan Yüzeylerden Kaynaklanan Yangınlar

4- Makine ve Aşırı Isınmış Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Yangınlar

5- Kesme ve Kaynak İşleri, Kıvılcım Sıçramasından Kaynaklanan Yangınlar

6- Statik Elektriklenme Neticesinde Meydana Gelen Kıvılcımlardan Kaynaklanan Yangınlar

7- Ergimiş Metallerin Çevreye Sıçramasından Kaynaklanan Yangınlar

8- Açık Alevlerle Oluşan Yangınlar

9- Kendiliğinden Tutuşma Sonucu Çıkan Yangınlar

10- Kimyasal Maddelerin Patlaması, Parlaması ve Yanması Sonucu Çıkan Yangınlar

11- İş Kazaları Neticesinde Çıkan Yangınlar

12- Bitişik, Komşu İşyerlerindeki Yangınların Sirayeti ile Çıkan Yangınlar

13- Sabotaj Sonucu Çıkan Yangınlar

14- Yıldırım Düşmesi, Su Baskını, Deprem gibi Doğal Afetler Neticesinde Çıkan Yangınlar

15- Isı Verici Işınların Mercek, Cam, Ayna, Cilalı Madeni Yüzeyler v.b. Vasıtası ile Yanıcı Madde Üzerinde Toplanması Neticesinde Çıkan Yangınlar

16- Yangın Nedenlerini Oluşturan İNSAN FAKTÖRLERİ

– Bilgisizlik ( Eğitimsizlik )

– Bilinenleri Önemsememek ( İhmal – Lakaytlık )

– Tedbirsizlik ( Gereken Kontrolleri Yapmamak )

17-YANGINDAN, KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI!!!